שם כתב יד

מחבר

נושא

מספר כתב יד: 1005 | מספר מערכת: 457455