שם כתב יד

מחבר

נושא

מספר כתב יד: 1039 | מספר מערכת: 467513