צרו קשר

Library System contact information:

דוד בן-נעים
אוצר אוסף הספרים הנדירים וכתבי היד
הספרייה המרכזית ע"ש וורצוויילר
אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן 5290002
טלפון: 03-5318225
כתובת דואר אלקטרוני: david.benayem@mail.biu.ac.il